ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ

 Фактури, Проформа фактури, Кредитни и Дебитни известия

 


Бързо, лесно и сигурно издаване и съхранение на фактури и известия към тях
 

Извличане на данни за контрагенти от публични източници. Проверка на ДДС-ИН
 


БЕЗПЛАТНО
до 5 документа / месец

Ниски цени
 


Приемане на онлайн плащания с банкови карти и през Ипей
 


Редактор за собствени шаблони за фактури и електронна поща
 

 

Въвеждане, съхранение и обработка на данни и генериране на фактури

Наслагване на данните върху шаблон Експорт в PDF формат Съставяне на ел. съобщение по шаблон и прикрепване на фактурите към него Изпращане на документите до контрагентите чрез електронна поща Изпращане на документите до контрагентите чрез електронна поща Изпращане на документите до контрагентите чрез електронна поща

 

 

ВХОД                        Регистрация